Hoe beleggen wij? 

Elke werknemer krijgt een eigen pensioenpot. De pensioenpremies die daarop worden gestort, worden belegd. Waarom beleggen en niet sparen? En welke beleggingsvrijheid krijgen de werknemers? Dat lees je hieronder.

Hoe beleggen we?

Het geld op de pensioenrekening wordt automatisch collectief belegd. Uitgangspunt daarbij is een enorme spreiding en zo laag mogelijke kosten. Elke euro die op de rekening wordt gestort, wordt in duizenden aandelen en obligaties wereldwijd belegd. Dat doen we met indexfondsen.

De werkgever bepaalt hoeveel beleggingsvrijheid de werknemers hebben. Lees: de vrijheid die de werknemers hebben om voor meer aandelen of juist voor meer obligaties te kiezen. Standaard wordt met lifecyclebeleggen het beleggingsrisico afgebouwd. En elk jaar worden de beleggingen geherbalanceerd.

balloons_BLUE_D

Sparen of beleggen?

Als je over een paar jaar je geld nodig hebt, is sparen verstandig. Maar voor je pensioen bouw je over een lange periode vermogen op. Daarom wordt pensioengeld altijd belegd. Want over een lange periode is het rendement van beleggen bijna altijd hoger. En het risico dat beleggen met zich meebrengt, is als je langer de tijd hebt een stuk lager.

Lifecyclebeleggen

Het zou zuur zijn als vlak voordat u met pensioen gaat de beleggingen in rook opgaan door een crash op de beurs. Daarom doen we aan ‘lifecyclebeleggen’: als uw pensioendatum nadert, wordt uw geld steeds veiliger belegd. Lees: minder aandelen, meer obligaties. En elk jaar worden uw beleggingen ‘geherbalanceerd’.

heart_BLUE_D
graph_people_BLUE_D

De fondsen

Om in de aandelen en obligaties te beleggen, wordt gebruikt gemaakt van een aantal breed gespreide indexfondsen.

De aandelenfondsen
Het liefst beleggen we in álle aandelen wereldwijd. Maar dat is praktisch niet haalbaar en bovendien heel duur. Maar we komen wel dicht in de buurt. Met de aandelenfondsen hieronder wordt in ongeveer 95% van de totale waarde van alle aandelen wereldwijd (‘marktkapitalisatie’) belegd. De spreiding is dus, tegen hele lage kosten, enorm.

De obligatiefondsen
Ook voor de obligaties streven we naar een zo groot mogelijke spreiding: wereldwijd over zoveel mogelijk bedrijven en landen. Randvoorwaarde daarbij is degelijkheid, dus een hoge kredietwaardigheid van de uitgevers van de obligaties. Er wordt daarom alleen belegd in ‘investment grade’ obligaties. Dat zijn obligaties van landen en bedrijven met een relatief hoge kredietwaardigheid (minimaal BBB-, zoals de kredietwaardigheid van Heineken), zodat het risico van een faillissement of wanbetaling klein is.

Fondsen Lopende Kosten Factor Portefeuille Beheerkosten Spreiding
Aandelenfondsen:
BND Wereld Indexfonds-C Hedged 0,15% 0,25% 2.200 aandelen
BND Wereld Indexfonds-C Unhedged 0,15% 0,25% 2.200 aandelen
BND Emerging Markets Indexfonds-C 0,26% 0,14% 1.100 aandelen
BND Small Cap Wereld Indexfonds-C 0,24% 0,16% 3.400 aandelen
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C 0,17% 0,30% 1.800 aandelen
BND Vastgoed Wereld Indexfonds-C 0,21% 0,19% 330 aandelen
BND Duurzaam Vastgoed Wereld Indexfonds-C 0,24% 0,23% 150 aandelen
Obligatiefondsen:
BND Wereld Obligatie Indexfonds-C 0,15% 0,25% 11.000 obligaties
BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds 0,15% 0,25% 1.600 obligaties
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds 0,15% 0,25% 800 obligaties
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang 0,15% 0,25% 29 obligaties
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie 0,15% 0,25% 30 obligaties

Beleggingskeuzes

De werkgever bepaalt hoeveel beleggingsvrijheid de werknemers hebben voor hun pensioenopbouw. Er kan uit allerlei smaken gekozen worden, van volledige vrijheid tot geen vrijheid.

lamps_person_BLUE_D

Levert het wat op?

Niet onbelangrijk natuurlijk. Wij beleggen namelijk met de pensioenpotjes van onze klanten. Met de billen bloot: hebben onze klanten de afgelopen jaren een goed rendement behaald?

Duurzaam beleggen

Wilt u dat het pensioengeld alleen duurzaam wordt belegd? Dat is uiteraard mogelijk. Voor aandelen, obligaties en beursgenoteerd vastgoed wordt dan zeer breed gespreid belegd. Goed om te weten: we beleggen alleen in bedrijven die maatschappelijk verantwoord handelen. Bedrijven die stelselmatig niet voldoen aan de door de Verenigde Naties opgestelde ‘Global Compact Principes’, worden niet in de fondsen opgenomen.

stairs_BLUE_D
eggs_forks_BLUE_D

De onvermijdelijke risico’s

Pensioen opbouwen brengt ook bepaalde risico’s met zich mee. Dat is onvermijdelijk. Het is zaak om verstandig om te gaan met die risico’s. En vooral om geen onnodige risico’s te nemen.

Doorbeleggen

Sinds kort mag u ervoor kiezen om ná uw pensioendatum met (een deel van) uw opgebouwde pensioenvermogen door te beleggen. Wat is het voordeel daarvan? En hoe werkt dat?

lamp1_BLUE_D

Meer over bedrijfspensioen?

Vraag direct onze brochure aan!