Duurzaam beleggen

Bij beleggen zoekt u naar de beste balans tussen risico en rendement met een mooi pensioen als doel. Door breed te spreiden vermijdt u risico’s, maar als u duurzaamheid belangrijk vindt, wilt u misschien wel niet in alle bedrijven ter wereld beleggen. Bij Brand New Day kunt u daarom ook kiezen voor duurzame lifecycles.

Hoe beleggen we?

Ook als u kiest voor duurzaam beleggen is het uitgangspunt een enorme spreiding en zo laag mogelijke kosten. Elke euro die op de rekening wordt gestort, wordt in duizenden aandelen en obligaties belegd. Dat doen we met indexfondsen.

balloons_BLUE_D

Duurzaam ondernemen

De indexfondsen in de duurzame lifecycles beleggen niet in aandelen en obligaties die blijvend slecht presteren op gebied van milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen of behoorlijk bestuur. Elk bedrijf waarin wordt belegd wordt onder andere langs de ‘Global Compact Principes’ van de Verenigde Naties gelegd. Voldoet een bedrijf op één of meer van deze principes niet en toont deze geen beterschap, wordt hier niet in belegd. Ook gaan de beheerders van de fondsen waar we in beleggen in gesprek met bedrijven en wordt er gestemd op vergaderingen. Dit allemaal om bedrijven te bewegen om duurzamer te ondernemen.

Minder spreiding, hogere kosten

Door aandelen uit te sluiten heeft u minder spreiding, wat tot een hoger risico kan leiden. Ook brengt duurzaam beleggen extra kosten met zich mee, waardoor de fondsen in de duurzame lifecycles iets duurder zijn dan die in de reguliere lifecycles. Deze kosten zijn echter vanwege de grote schaal behoorlijk beperkt en ondanks de uitgesloten bedrijven wordt er nog in duizenden aandelen belegd. Qua risico en rendement is duurzaam beleggen bij Brand New Day zeer vergelijkbaar met gewoon beleggen, maar dan wel een stuk duurzamer.

heart_BLUE_D
graph_people_BLUE_D

Lifecycle beleggen

Net als bij de gewone lifecycles worden de duurzame beleggingen af en toe geherbalanceerd en wordt het risico richting de pensioendatum afgebouwd. Lifecyclebeleggen houdt in dat als u dichter bij uw pensioendatum komt, u steeds veiliger gaat beleggen.

De fondsen

Duurzaam beleggen betekent nog steeds zeer breed spreiden en enorm lage kosten. De selectie fondsen die gebruikt wordt in de duurzame lifecycles staan hieronder, waarbij de lage kosten, groot aantal effecten en diversiteit aan categorieën duidelijk worden.

heart_BLUE_D

Fondsen Lopende Kosten Factor Portefeuille Beheerkosten Spreiding
Aandelenfondsen:
BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C 0,17% 0,30% 1.800 aandelen
BND Small Cap Wereld Indexfonds-C 0,24% 0,16% 3.400 aandelen
BND Emerging Markets Indexfonds-C 0,26% 0,14% 1000 aandelen
BND Duurzaam Vastgoed Wereld Indexfonds-C 0,24% 0,23% 150 aandelen
Obligatiefondsen:
BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds 0,15% 0,25% 8.500 obligaties
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds 0,15% 0,25% 800 obligaties
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Inflatie 0,15% 0,25% 30 obligaties
BND Euro Staatsobligatie Indexfonds Lang 0,15% 0,25% 30 obligaties

Levert het wat op?

Al jaren bieden we de mogelijkheid om op duurzame wijze pensioen op te bouwen. Maar wat heeft dat klanten die hiervoor gekozen hebben opgeleverd?