De PPI van Brand New Day

Het was een mooi jaar, 2011. Want sinds dat jaar mogen naast verzekeraars ook PPI’s bedrijfspensioenen aanbieden. En is de concurrentie behoorlijk toegenomen.

Wat is zo’n ‘PPI’?

Het is een afkorting voor ‘premiepensioeninstelling’. Om een PPI te worden, moet je een speciale vergunning krijgen van De Nederlandsche Bank. Voor 2011 mochten alleen pensioenfondsen (zoals het ABP) en verzekeraars bedrijfspensioenen aanbieden. Nu dus ook PPI’s. Dat is goed, want daardoor is de concurrentie en dus de kwaliteit van de bedrijfspensioenen flink toegenomen.

Brand New Day PPI beschikt sinds 6 december 2011 over een vergunning ‘PPI’ van De Nederlandsche Bank en staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een PPI is een pensioenuitvoerder. Net als een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar. Pensioenuitvoerders dragen letterlijk zorg voor de ‘uitvoering’ van de pensioenregelingen die werkgevers hun werknemers aanbieden. De werkzaamheden van een pensioenuitvoerder zijn op hoofdlijnen het innen en beleggen van premies waarmee pensioen wordt opgebouwd en de risicoverzekeringen worden betaald.

gift_balloons_BLUE_D

Joint venture met a.s.r.

In tegenstelling tot de andere onderdelen van Brand New Day is de PPI niet alleen van ons. De helft van de aandelen is in handen van a.s.r. De PPI is dus een zogenaamde ‘joint venture’ tussen Brand New Day en a.s.r.

Waarom hebben wij daarvoor gekozen? Omdat een PPI alleen pensioen mag opbouwen door het beleggen van pensioenpremies. Een PPI mag geen verzekeringen aanbieden. Denk aan de overlijdensverzekering, die het pensioen voor de partner regelt als een werknemer voor de pensioendatum overlijdt.

Dat verzekeren is specialistenwerk. Wij zijn goed in het beleggen. Dat deel nemen wij binnen de PPI dus voor onze rekening. En a.s.r. is goed in verzekeren. Dat regelen zij dus. Vandaar de joint venture. Uiteraard zijn we wel volledig onafhankelijk in onze keuzes en het beleid.

Meer lezen?

Meer lezen over de PPI van Brand New Day? Download onze brochure.